Utbildningskatalog

Välkommen till utbildningskatalogen!

Här hittar du Säker Seniors egna webbutbildningar men även andra webbutbildningar som inom olika områden kompletterar våra.
Vi hoppas du hittar utbildningar som passar dina behov!

Årskort

Ger dig obegränsat användande av alla våra utbildningar under 12 månader, inga extra avgifter tillkommer.

Årskort - Alla våra utbildningar i 12 månader 306 1 2795 2 795,00 kr

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Underlätta brukarens kommunikation

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation 508 1 1200.0 1 200,00 kr

Aktiv och självständig senior

Inspirerande och informativ film

Äldreomsorg | Seniorhälsa

Uppspelningstid 23 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår inte i Årskort
Aktiv och självständig senior 902 1 2995.0 2 995,00 kr

Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Att vårda anhöriga

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Anhörigperspektivet inom personlig assistans 480 1 1200.0 1 200,00 kr

Arbete i social oro

Samhällsuppbyggande åtgärder

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Arbete i social oro 489 1 1700.0 1 700,00 kr

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Ta hand om dina medarbetare

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering 700 1 1595.0 1 595,00 kr

Arbetsglädje

Skapa välmående på arbetsplatsen

HR och personal

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Arbetsglädje 876 1 1450.0 1 450,00 kr

Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs

Introduktion med senaste lagstiftningen

Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs 308 1 1200.0 1 200,00 kr

Arbetsplatslärande

Förutsättningar och delaktighet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Arbetsplatslärande 468 1 1200.0 1 200,00 kr

Aspergers syndrom ur två perspektiv

Från problematik till framgång

LSS | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Aspergers syndrom ur två perspektiv 550 1 1950.0 1 950,00 kr

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

Socialstyrelsens rekommendationer och råd

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter 322 1 1200.0 1 200,00 kr

Basala hygienrutiner

Smitta och smittspridning

Arbetsmiljö och säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Basala hygienrutiner 806 1 695.0 695,00 kr

Bemötande vid demenssjukdom

Jag-stödjande förhållningssätt

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Bemötande vid demenssjukdom 735 1 1550.0 1 550,00 kr

Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Att vara sjuk är det nya friska

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Bättre bemötande vid psykisk ohälsa 636 1 1200.0 1 200,00 kr

Demens - Grundkurs

Utredning, symptom och åtgärder

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Demens - Grundkurs 739 1 1550.0 1 550,00 kr

Ergonomi för vård- och omsorgspersonal

Minska risken för belastningsskador

Vård och omsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Ergonomi för vård- och omsorgspersonal 879 1 695.0 695,00 kr

Ett bra bemötande kan rädda liv

Att möta människor i svåra situationer

Service | Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Ett bra bemötande kan rädda liv 862 1 1750.0 1 750,00 kr

Fallprevention i vardagen

Minska fallrisk och fallolyckor

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Fallprevention i vardagen 469 1 1695.0 1 695,00 kr

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regelverk och praktisk tillämpning

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 307 1 1200.0 1 200,00 kr

Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft

Säkra förflyttningar

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft 880 1 695.0 695,00 kr

Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar

Säkra förflyttningar

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar 881 1 1295.0 1 295,00 kr

Förflyttningsteknik - Upp från golv

Säker och trygg hjälp vid fall

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Upp från golv 878 1 695.0 695,00 kr

Genomförandeplan - Grundkurs

Individens behov och önskemål i centrum

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Genomförandeplan - Grundkurs 502 1 1200.0 1 200,00 kr

Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering

Hur du kan möta utmaningar

Vård och omsorg

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering 903 1 695.0 695,00 kr

Hot och våld - Grundkurs

Mental förberedelse och krishantering

Arbetsmiljö och säkerhet | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Hot och våld - Grundkurs 504 1 1200.0 1 200,00 kr

Jobba hemma med bra ergonomi

Hälsofrämjande råd

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 10 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Jobba hemma med bra ergonomi 834 1 350.0 350,00 kr

Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE

Initial bedömning av hälsotillstånd

Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE 859 1 1750.0 1 750,00 kr

Kommunikation - Grundkurs

Ökad förståelse och anpassad kommunikation

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Kommunikation - Grundkurs 312 1 1900.0 1 900,00 kr

Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Lär dig allt om lex Sarah

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 321 1 1200.0 1 200,00 kr

LSS - Grundkurs

Lagstiftning och praktisk tillämpning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
LSS - Grundkurs 523 1 1200.0 1 200,00 kr

Lågaffektivt bemötande

Minska konflikter och utmanande beteenden

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Lågaffektivt bemötande 507 1 1200.0 1 200,00 kr

Läkemedelshantering - Grundkurs

Säkerhet och ansvar

Vård och omsorg

Uppspelningstid 27 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Läkemedelshantering - Grundkurs 481 1 1200.0 1 200,00 kr

Medarbetarskap

Ansvar och motivation

Kommunikation

Uppspelningstid 22 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Medarbetarskap 769 1 850.0 850,00 kr

Moralisk stress - Grundkurs för chefer

Vad chefer behöver veta

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Moralisk stress - Grundkurs för chefer 604 1 1700.0 1 700,00 kr

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Vad medarbetare behöver veta

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare 605 1 1500.0 1 500,00 kr

Motiverande samtal vid förändringsarbete

Om förändringsprocesser och hur de uppmuntras

HR och personal | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Motiverande samtal vid förändringsarbete 506 1 1200.0 1 200,00 kr

Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Skapa trivsamma måltider

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Måltidens betydelse inom äldreomsorg 796 1 1300.0 1 300,00 kr

Neuropsykiatriska diagnoser

Förhållningssätt och bemötande i vardagen

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Neuropsykiatriska diagnoser 513 1 1200.0 1 200,00 kr

Nutrition och kostråd för äldre

Motverka undernäring

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Nutrition och kostråd för äldre 794 1 1300.0 1 300,00 kr

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö 791 1 1795.0 1 795,00 kr

Palliativ vård

Smärtlindring och omvårdnad

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Palliativ vård 571 1 1550.0 1 550,00 kr

Personlig assistans - Fördjupningskurs

Utmana dina föreställningar

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 19 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Personlig assistans - Fördjupningskurs 726 1 1500.0 1 500,00 kr

Personlig assistans - Grundkurs

Yrkesrollen i praktiken

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Personlig assistans - Grundkurs 503 1 1200.0 1 200,00 kr

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering

Lösningsfokuserat synsätt

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering 472 1 1700.0 1 700,00 kr

Psykosocial arbetsmiljö

Ökad prestation genom ökad trivsel

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Psykosocial arbetsmiljö 188 1 2100.0 2 100,00 kr

Sekretess inom LSS och SoL

Från tystnadsplikt till etik

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Sekretess inom LSS och SoL 313 1 1200.0 1 200,00 kr

Sinnesstimulering för personer med minnessjukdom

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 minut | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Starta

Sittande gymnastik

Uppvärmning och träningsprogram

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Sittande gymnastik 570 1 1395.0 1 395,00 kr

Smärta hos äldre - Fördjupningskurs

Behandlingsmetoder

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 13 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Smärta hos äldre - Fördjupningskurs 793 1 1350.0 1 350,00 kr

Smärta hos äldre - Grundkurs

Varför är det komplext och vad bör du tänka på…

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Smärta hos äldre - Grundkurs 792 1 1350.0 1 350,00 kr

Smärtanalys - Hur du går tillväga

Att bemöta och hjälpa människor med smärta

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Smärtanalys - Hur du går tillväga 778 1 1350.0 1 350,00 kr

Social dokumentation - Grundkurs

Viktiga händelser och avvikelser

Vård och omsorg

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Social dokumentation - Grundkurs 511 1 1200.0 1 200,00 kr

Stresshantering

Förebygg utbrändhet

Personlig utveckling

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Stresshantering 842 1 1700.0 1 700,00 kr

Stresshantering med mental ergonomi

Prestation och välmående

Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Stresshantering med mental ergonomi 164 1 795.0 795,00 kr

Stresshantering och meditation - Grundkurs

Jobba bättre med mindre stress

Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Stresshantering och meditation - Grundkurs 471 1 1500.0 1 500,00 kr

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Tolka signaler och verka förebyggande

Vård och omsorg

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal 314 1 1200.0 1 200,00 kr

Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal

Bedömning, behandling och dokumentation

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 57 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal 734 1 1750.0 1 750,00 kr

Tillgänglighet - Introduktionskurs

En verksamhet för alla samt ESF-projekt

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Tillgänglighet - Introduktionskurs 683 1 1400.0 1 400,00 kr

Träning för personer med funktionsvariation

Hälsofrämjande och motiverande åtgärder

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Träning för personer med funktionsvariation 533 1 1200.0 1 200,00 kr

Träning och rörelse för seniorer

Förebygg och behandla sjukdomstillstånd

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Träning och rörelse för seniorer 740 1 1750.0 1 750,00 kr

Uppkopplad eller avkopplad inom vården

Att vara härvarande

Vård och omsorg

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Uppkopplad eller avkopplad inom vården 674 1 1450.0 1 450,00 kr

Yrkessvenska - Grundkurs

Behärska svenska på arbetsplatser

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 1 timme och 52 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Yrkessvenska - Grundkurs 479 1 2100.0 2 100,00 kr

Yrkessvenska inom äldreomsorg

Behärska svenska inom vården

Arbetsmarknad | Vård och omsorg

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Yrkessvenska inom äldreomsorg 744 1 2100.0 2 100,00 kr

Samtliga priser är angivna exklusive moms.