Utbildningskatalog

Välkommen till utbildningskatalogen!

Här hittar du Säker Seniors egna webbutbildningar men även andra webbutbildningar som inom olika områden kompletterar våra.
Vi hoppas du hittar utbildningar som passar dina behov!

Årskort

Ger dig obegränsat användande av alla våra utbildningar under 12 månader, inga extra avgifter tillkommer.

Årskort - Alla våra utbildningar i 12 månader 306 1 2795 2 795 kr

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Underlätta brukarens kommunikation

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation 508 1 1395 1 395 kr

Aktiv och självständig senior

Inspirerande och informativ film

Seniorhälsa | Äldreomsorg

Uppspelningstid 23 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår inte i Årskort
Aktiv och självständig senior 902 1 2995 2 995 kr

Allmän basal handhygien och smittspridning

Hygienrutiner för alla

Vård och omsorg

Uppspelningstid 12 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Allmän basal handhygien och smittspridning 807 1 295 295 kr

Arbetsplatslärande

Förutsättningar och delaktighet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Arbetsplatslärande 468 1 1395 1 395 kr

Artros - Introduktionskurs

Identifiera och behandla

Vård och omsorg

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Artros - Introduktionskurs 996 1 1595 1 595 kr

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

Socialstyrelsens rekommendationer och råd

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter 322 1 1395 1 395 kr

Att rädda liv - Suicidprevention inom vård och omsorg

Psykisk livräddning

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Att rädda liv - Suicidprevention inom vård och omsorg 987 1 1395 1 395 kr

Att skapa trygga möten inom demensvården

Empatiskt bemötande för ökad trygghet

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Att skapa trygga möten inom demensvården 969 1 995 995 kr

BAM - Bättre arbetsmiljö

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Uppspelningstid 2 timmar och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
BAM - Bättre arbetsmiljö 602 1 2195 2 195 kr

Basala hygienrutiner

Smitta och smittspridning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Basala hygienrutiner 806 1 995 995 kr

Bemötande vid demenssjukdom

Jag-stödjande förhållningssätt

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Bemötande vid demenssjukdom 735 1 1695 1 695 kr

Beroendelära - Grundkurs

Identifiera och behandla beroendeproblematik

Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Beroendelära - Grundkurs 505 1 1395 1 395 kr

Delegering inom vård och omsorg

Regelverk kring arbetsfördelning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Delegering inom vård och omsorg 1007 1 2395 2 395 kr

Demens - Grundkurs

Utredning, symptom och åtgärder

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Demens - Grundkurs 739 1 1695 1 695 kr

Egenvård

Bedömning, ansvarsfördelning, dokumentation

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 10 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Egenvård 1034 1 2395 2 395 kr

Ergonomi för förskole- och lågstadiepersonal

Undvik belastningsskador

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Ergonomi för förskole- och lågstadiepersonal 995 1 1595 1 595 kr

Ergonomi för vård- och omsorgspersonal

Minska risken för belastningsskador

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Ergonomi för vård- och omsorgspersonal 879 1 995 995 kr

Etik och människans livsvillkor

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Etik och människans livsvillkor 762 1 1395 1 395 kr

Fallprevention i vardagen

Minska fallrisk och fallolyckor

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Fallprevention i vardagen 469 1 1695 1 695 kr

Fast omsorgskontakt

Arbetsuppgifter, ansvar, samverkan

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Fast omsorgskontakt 1035 1 2395 2 395 kr

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regelverk och praktisk tillämpning

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 307 1 1395 1 395 kr

Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft

Säkra förflyttningar

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft 880 1 995 995 kr

Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar

Säkra förflyttningar

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar 881 1 1595 1 595 kr

Förflyttningsteknik - Upp från golv - Introduktionskurs

Upp från golv utan hjälpmedel

Vård och omsorg

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Upp från golv - Introduktionskurs 1017 1 495 495 kr

Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med mobila personlyftar

Raizer, StandUp Mini och StandUp Maxi

Vård och omsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med mobila personlyftar 1018 1 995 995 kr

Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med sele

Upp från golv med hjälpmedel

Vård och omsorg

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Förflyttningsteknik - Upp från golv - Lyft med sele 1019 1 695 695 kr

Genomförandeplan - Grundkurs

Individens behov och önskemål i centrum

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Genomförandeplan - Grundkurs 502 1 1395 1 395 kr

Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering

Hur du kan möta utmaningar

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering 903 1 995 995 kr

Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE

Initial bedömning av hälsotillstånd

Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE 859 1 2095 2 095 kr

Kommunikation och feedback

Att bryta negativa kommunikationsmönster

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Kommunikation och feedback 512 1 1395 1 395 kr

Lex Maria - Grundkurs

Skyldigheter inom vård och omsorg

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Lex Maria - Grundkurs 973 1 2395 2 395 kr

Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Lär dig allt om lex Sarah

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 321 1 1395 1 395 kr

LSS - Grundkurs

Lagstiftning och praktisk tillämpning

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
LSS - Grundkurs 523 1 1395 1 395 kr

Lågaffektivt bemötande

Minska konflikter och utmanande beteenden

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Lågaffektivt bemötande 507 1 1395 1 395 kr

Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden

Vårdande skyddsteknik

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden 938 1 995 995 kr

Läkemedelshantering - Grundutbildning

Administrering av läkemedel

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Läkemedelshantering - Grundutbildning 1065 1 1395 1 395 kr

Medicin - Anatomi och fysiologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 3 timmar och 29 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Medicin - Anatomi och fysiologi 790 1 1695 1 695 kr

Medicin - Farmakologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Medicin - Farmakologi 797 1 1295 1 295 kr

Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Skapa trivsamma måltider

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Måltidens betydelse inom äldreomsorg 796 1 1595 1 595 kr

Nutrition och kostråd för äldre

Motverka undernäring

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Nutrition och kostråd för äldre 794 1 1595 1 595 kr

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö 791 1 2095 2 095 kr

Palliativ vård

Smärtlindring och omvårdnad

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Palliativ vård 571 1 1895 1 895 kr

Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR

Rapportering enligt SBAR

Vård och omsorg

Uppspelningstid 22 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR 1000 1 1695 1 695 kr

Personlig assistans - Grundkurs

Yrkesrollen i praktiken

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Personlig assistans - Grundkurs 503 1 1395 1 395 kr

Personlig assistans - Fördjupningskurs

Utmana dina föreställningar

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 19 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Personlig assistans - Fördjupningskurs 726 1 1695 1 695 kr

Personlig effektivitet och stresshantering i praktiken

Mental ergonomi lär ut hur du använder din hjärna smart…

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Personlig effektivitet och stresshantering i praktiken 164 1 1296 1 296 kr

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering

Lösningsfokuserat synsätt

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering 472 1 2095 2 095 kr

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete 603 1 2095 2 095 kr

Sekretess inom LSS och SoL

Från tystnadsplikt till etik

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Sekretess inom LSS och SoL 313 1 1395 1 395 kr

Sittande gymnastik

Uppvärmning och träningsprogram

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Sittande gymnastik 570 1 1695 1 695 kr

Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg

Den enskildes fri- och rättigheter

Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg 998 1 2395 2 395 kr

Skyddsombudets roll

Ansvar, skyldigheter och rättigheter

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Skyddsombudets roll 833 1 1695 1 695 kr

Smärta hos äldre - Fördjupningskurs

Behandlingsmetoder

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 13 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Smärta hos äldre - Fördjupningskurs 793 1 1795 1 795 kr

Smärta hos äldre - Grundkurs

Varför det är komplext

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Smärta hos äldre - Grundkurs 792 1 1595 1 595 kr

Smärtanalys - Hur du går tillväga

Att bemöta och hjälpa människor med smärta

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Smärtanalys - Hur du går tillväga 778 1 1595 1 595 kr

Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken

Social dokumentation och genomförandeplan

LSS | Äldreomsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Social dokumentation och genomförandeplan i praktiken 937 1 2095 2 095 kr

Stresshantering och meditation - Grundkurs

Jobba bättre med mindre stress

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Stresshantering och meditation - Grundkurs 471 1 1695 1 695 kr

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Tolka signaler och verka förebyggande

Vård och omsorg

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal 314 1 1395 1 395 kr

Stroke - Introduktionskurs

Behandling och rehabilitering

Vård och omsorg

Uppspelningstid 28 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Stroke - Introduktionskurs 976 1 2195 2 195 kr

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS

Samarbete och samsyn för det gemensamma uppdraget

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 18 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS 963 1 2250 2 250 kr

Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal

Bedömning, behandling och dokumentation

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 57 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal 734 1 2095 2 095 kr

Träning för personer med funktionsvariation

Hälsofrämjande och motiverande åtgärder

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Träning för personer med funktionsvariation 533 1 1395 1 395 kr

Träning och rörelse för seniorer

Förebygg och behandla sjukdomstillstånd

Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Träning och rörelse för seniorer 740 1 2095 2 095 kr

Träningsglädje i vardagen

Personlig utvecklingspotential

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Träningsglädje i vardagen 924 1 1595 1 595 kr

Uppkopplad eller avkopplad inom vården

Att vara härvarande

Vård och omsorg

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Uppkopplad eller avkopplad inom vården 674 1 1695 1 695 kr

Vardagsrehabilitering

Aktiverande förhållningsätt

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i Årskort
Vardagsrehabilitering 970 1 995 995 kr

Samtliga priser är angivna exklusive moms.