Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

17 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs erbjuder en genomgång av rehabiliteringsprocessen, med syfte att ge dig en förståelse för de olika aspekterna av rehabilitering och din roll för att stödja individer att återgå till arbetet efter sjukdom eller skada. Kursen täcker viktiga områden så som skillnaden mellan habilitering och rehabilitering, ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, den sjukskrivne, och Försäkringskassan. Den beskriver vidare de olika stegen i Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Den belyser även arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsarbetet, vikten av en metodisk arbetsprocess, hur dokumentationen bör hanteras samt processen för att avsluta en anställning på grund av sjukdom.

Kursen är utformad för att ge arbetsgivare, HR-personal, fackliga representanter och andra intressenter de verktyg och kunskaper som krävs för att effektivt navigera i rehabiliteringsprocessen. Genom att förstå vikten av en väl genomförd rehabiliteringsprocess, kan deltagarna bidra till att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö, minska sjukskrivningsperioder samt stödja medarbetare i deras återgång till arbete. Denna kurs är viktig för alla som är involverade i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, då den ger insikter i gällande lagstiftning, bästa praxis och strategier för att hantera både fysiska och psykiska arbetsrelaterade utmaningar.

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Rehabiliteringsprocess
  • Habilitering vs Rehabilitering
  • Ansvarsfördelning
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Försäkringskassans rehabiliteringskedja
  • Metodiskt arbete
  • Dokumentation
  • Avslut av anställning

Delmoment

0. Introduktion till kursen 'Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar'

Utbildare Maria Olofsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

1. Vad menas med rehabilitering?Prova!

I detta delmoment förklaras skillnaden mellan habilitering och rehabilitering, där rehabilitering syftar till att hjälpa individer med förvärvade funktionsnedsättningar att återgå till arbete genom individanpassade insatser.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

2. Ansvarsfördelning mellan huvudaktörerna

I detta delmoment beskrivs ansvarsfördelningen i rehabiliteringsprocessen, där hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, den sjukskrivne och Försäkringskassan har olika roller för att stödja återgång i arbete.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

3. Försäkringskassans rehabiliteringskedja och arbetsgivarens ansvar

I detta delmoment förklaras Försäkringskassans rehabiliteringskedja och arbetsgivarens ansvar, inklusive vikten av ett aktivt deltagande i rehabiliteringsarbetet för att minska sjukskrivningsperioder.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

4. Ansvarsfördelningen inom organisationen

I detta delmoment diskuteras metodiken för rehabiliteringsarbetet inom en organisation, inklusive vikten av tidig kontakt, utvärdering av medarbetarens situation och upprättande av en rehabiliteringsplan.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

5. Vikten av dokumentation

I detta delmoment betonas vikten av dokumentation genom hela rehabiliteringsprocessen för att säkerställa en tydlig översikt över genomförda åtgärder, fortskridande och resultat. 

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

6. Avslut av anställning p.g.a. sjukdom (personliga skäl)

I detta delmoment behandlas processen för att avsluta anställningen på grund av sjukdom, där det krävs att arbetsgivaren kan visa att alla de ansträngningar man har gjort i rehabiliterande syfte har uttömts.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

7. Misskötsamhet under pågående rehabiliteringsprocess

I detta delmoment beskrivs hanteringen av misskötsamhet under rehabiliteringsprocessen, inklusive vikten av att skilja mellan sjukdom och misskötsamhet samt att agera korrekt vid misstanke om misskötsamhet.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

8. Sammanfattning

Sammanfattning av kursen.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 1138 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt