Om oss

Om Oss

Om Oss

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som grundades 2009 av Leg. arbetsterapeut Sofia Biderholt och Leg. fysioterapeut Anna Skaring.
Säker Senior erbjuder utbildningar, föreläsningar och konsulttjänster framförallt inom områdena fallprevention, förflyttningar samt förebyggande hälsa för äldre.
Vi utbildar rehabpersonal i Otago Exercise Programme och seniorer i Stepping On.
Vi har anlitats som projektledare inom äldres hälsa samt startat upp och utvecklat en hemrehabiliteringsenhet. För närvarande är vi även klinisk verksamma inom rehabilitering.

Läs mer om Säker Senior på vår hemsida www.sakersenior.se