Personlig assistans - Grundkurs

Personlig assistans - Grundkurs

LSS | Vård och omsorg | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Gör dig redo att bli en efterfrågad personlig assistent med vår grundkurs i personlig assistans online. Lär dig allt du behöver veta och börja din karriär redan idag.

Personlig assistans - Grundkurs riktar sig till dig som är eller ska bli personlig assistent. Utbildningen går igenom vad det innebär i praktiken att vara personlig assistent och ger dig värdefulla råd kring arbetsledning, handledning, arbetsuppgifter och professionellt förhållningssätt i känsliga och privata situationer.

Du får lära dig vilka personkretsar som finns inom LSS och vem som kan bli beviljad personlig assistans, hur grundläggande och övriga behov fastställs, hur du arbetar utifrån genomförandeplan och vilka förutsättningar som påverkar utförandet av arbetet.

Utbildningen berör även lagstiftning och regelverk, skillnader mellan kommunala och privata assistansanordnare och dess påverkan på yrkesrollen samt vilka praktiska detaljer som du bör känna till avseende anställningen.

Ta gärna del av utbildningarna Personlig assistans - Fördjupningskurs, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal, Läkemedelshantering, LSS - Grundkurs, Genomförandeplan, Sekretess inom LSS och SoL samt Förflyttnings- och lyftteknik - Introduktionskurs.

Relevanta nyckelord: Lagstiftning, Värdegrund, Personlig assistans i praktiken, Arbetssätt och metodik, Kommunikation, Samverkan med brukaren, Anhörigstöd, Sjukdomskunskap

Publicerad: 2017-02-28

Innehåll

 • Vad personlig assistans innebär
 • Personkretsar och vem som kan bli beviljad personlig assistans
 • Grundläggande och övriga behov
 • Skillnader mellan kommunala och privata assistansanordnare
 • Vem leder arbetet?
 • Personlig assistent i praktiken
 • Anställningsform och praktiska detaljer
 • Förutsättningar för att utföra arbetet
 • Vad ingår och vad ingår inte i den personliga assistentens uppgifter?
 • Professionellt förhållningssätt och tålamod
 • Lagstiftning och regelverk

Delmoment

0. Introduktion till kursen Personlig assistent - Grundkurs

Utbildare Maria Pålhammar presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Vad är personlig assistans?

I delmomentet förklarar Maria vad lagen säger om personlig assistans.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Grundläggande och övriga behov

I delmomentet tar Maria upp grundläggande och övriga behov.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Vem är den assistansberättigade?

I delmomentet förklarar Maria vem som kan få personlig assistans.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Vem är den personliga assistenten?

I delmomentet förklarar Maria skillnader mellan kommunala och privata assistansbolags personliga assistenter.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Vem är arbetsledaren?

I delmomentet förklarar Maria vem som kan vara arbetsledare och hur det kan krocka med övriga roller som personer innehar.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Att arbeta som personlig assistent

I delmomentet går Maria igenom vad det innebär i praktiken att vara personlig assistent.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Anställning

I delmomentet går Maria in på praktiska detaljer avseende anställningen.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Yttre förutsättningar för arbetet

I delmomentet tar Maria upp förutsättningar för att utföra arbetet.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Vad ingår i det praktiska arbetet?Prova!

I delmomentet klargör Maria vad som ingår och vad som inte ingår i arbetet som personlig assistent.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

10. Professionellt förhållningssätt och tålamod

I delmomentet förklarar Maria vad det innebär att vara professionell, personlig eller privat.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

11. Vad du bör tänka på

I delmomentet ger Maria några tips kring vad du bör tänka på avseende arbetet som personlig assistent och hänvisar till vilka lagar som det är bra att vara insatt i.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Personlig assistans - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Personlig assistans - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Personlig assistans - Grundkurs 503 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt