Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering

Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering

LSS | Vård och omsorg | 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förstå allt du behöver veta om handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering med vår online utbildning. Lär dig effektivt och enkelt idag!

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete handleder annan personal. Den passar både för dig som är ny som handledare och för dig som har erfarenhet av att arbeta med handledning.

Ibland kan du som handledare uppleva att det är svårt att få andra att lyssna och att skapa engagemang för att arbeta med områden som rehabiliterande förhållningssätt eller med säkra förflyttningar. Det kan även saknas riktlinjer för hur handledning ska genomföras. I denna utbildning ges du möjlighet till att reflektera kring hur du arbetar idag och du får verktyg och inspiration för att vidareutveckla ditt arbetssätt.

Relevanta nyckelord:Personalutveckling, Coachning, Feedback, Arbetsmiljö, Kommunikation, Pedagogik, Teamarbete, Konflikthantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vad innebär handledning?
  • Vikten av samverkan
  • Den viktiga frågan - Varför?
  • SMARTA mål
  • Kommunikation

Delmoment

0. Introduktion till kursen Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering

Utbildarna Anna Skaring och Sofia Biderholt presenterar kursens innehåll och upplägg.

 

Bild- och textmaterial till kursen hittar du under fliken kursmaterial längs ner på sidan.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

1. En introduktion till handledning

I delmomentet förklarar Sofia och Anna vad handledning innebär.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

2. Vad?Prova!

I delmomentet tar Anna och Sofia upp vad du kan göra för att nå fram till personerna som du handleder.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

3. Vem?

I delmomentet tar Anna upp vem det är du möter vid handledningen.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

4. Varför?

I delmomentet förklarar Sofia hur du skapar motivation till varför något behöver göras.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

5. Värdesätt

I delmomentet berör Anna hur vi värdesätter det som handledningen har lett fram till.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering 903 1 1075 Lägg i varukorg

Kontakt