Demens - Grundkurs

Demens - Grundkurs

Vård och omsorg | Äldreomsorg | 52 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Välj vår Demens - Grundkurs utbildning för en komplett förståelse av sjukdomen. Börja din resa mot ny kunskap idag.

Utbildningen ger en överblick över demenssjukdomar och vad det kan innebära att få demens, om hur världen kan uppfattas och om vilka problem som kan uppstå när man kommer i kontakt med en person med demenssjukdom.

Kompetens är nyckeln för att kunna förstå sig på den demenssjukas problematik eftersom våra världar inte är desamma. För att kunna förstå människan bakom demensen behöver vi veta en hel del om hjärnan och vad som händer i vårt mest komplexa organ som gör att den demenssjuka beter sig på ett sätt som är främmande för oss. I utbildningen får du lära dig om utredning, diagnos, läkemedel, nationella riktlinjerna vid demens, m.m.

Relevanta nyckelord: Demens, sjukdomsorsak, symtom, diagnostik, behandling, bemötande, anpassningar, utbildning och handledning

Publicerad: 2019-11-27

Innehåll

 • Hjärnskador och symptom vid demens
 • Kognition och påverkan vid demens
 • BPSD
 • Vanliga tecken på demens
 • Demens är inte ett naturligt åldrande
 • Behandlingsbara och förväxlingsbara tillstånd
 • Riskfaktorer
 • Doktor Alzheimer
 • Demenssjukdomar
 • Primärdegenerativa sjukdomar
 • Vaskulär demens
 • Blanddemens
 • Sekundära sjukdomar
 • Utredning och diagnos
 • Läkemedel vid demens
 • Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Grader av demens
 • Tio vanliga frågor om demens
 • Boende och kostnad

Delmoment

0. Introduktion till kursen Demens - Grundkurs

Utbildare Amira Akhavan presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

1. Olika hjärnskador ger olika symptom

I delmomentet förklarar Amira hur olika hjärnskador ger olika symptom.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

2. Vad är kognition?

I delmomentet tar Amira upp vad kognition innebär.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

3. Symptom

I delmomentet går Amira igenom olika symptom.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

4. Vad betyder BPSD?

I delmomentet förklarar Amira vad BPSD innebär.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

5. Vanliga tecken på demensProva!

I delmomentet går Amira igenom vanliga tecken på demens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

6. Inget naturligt åldrande

I delmomentet förklarar Amira hur demens skiljer sig från naturligt åldrande.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

7. Behandlingsbara och förväxlingsbara tillstånd

I delmomentet tar Amira upp behandlingsbara tillstånd som kan förväxlas med demens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

8. Riskfaktorer

I delmomentet tar Amira upp riskfaktorer.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

9. Vem var doktor Alzheimer?

I delmomentet berättar Amira vem doktor Alzheimer var.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

10. Demenssjukdomar

I delmomentet går Amira igenom olika demenssjukdomar.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

11. Primärdegenerativa sjukdomar del 1

I delmomentet tar Amira upp primärdegenerativa sjukdomar.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

12. Primärdegenerativa sjukdomar del 2

I delmomentet fortsätter Amira att gå igenom primärdegenerativa sjukdomar.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

13. Vaskulär demens (blodkärlsdemens)

I delmomentet går Amira igenom vaskulär demens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

14. Sekundära sjukdomar

I delmomentet tar Amira upp sekundära sjukdomar.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

15. Blanddemens

I delmomentet tar Amira upp blanddemens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

16. Utredning och diagnos

I delmomentet tar Amira upp utredning och diagnos.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

17. Viktigt att snarast utreda demens

I delmomentet tar Amira upp hur viktigt det är att snarast utreda sjukdomen.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

18. Vad händer i hjärnan vid Alzheimers?

I delmomentet förklarar Amira vad som händer i hjärnan vid Alzheimers.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

19. Läkemedel vid demens

I delmomentet går Amira igenom läkemedel vid demens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

20. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

I delmomentet går Amira igenom nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

21. Olika grader av demens

I delmomentet tar Amira upp olika grader av demens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

22. Tio vanliga frågor om demens, fråga 1-5

I delmomentet tar Amira upp fem vanliga frågor om demens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

23. Tio vanliga frågor om demens, fråga 6-10

I delmomentet tar Amira upp ytterligare fem vanliga frågor om demens.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

24. En folksjukdom som blir vanligare

I delmomentet förklarar Amira att demens är en folksjukdom som blir allt vanligare.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

25. Boende och kostnad

I delmomentet tar Amira upp var personer med demenssjukdom bor och vad det kostar samhället.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

26. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Demens - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Demens - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Demens - Grundkurs 739 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt