Medarbetarsamtal för chefer och ledare

Medarbetarsamtal för chefer och ledare

1 timme och 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs tar deltagarna på en omfattande resa genom hela processen av att leda och genomföra effektiva medarbetarsamtal. Från förståelsen av chefsåret, syftet med medarbetarsamtal och skapandet av det idealiska samtalet, till insikt om vikten av individanpassade förberedelser, praktiska aspekter och strukturerat genomförande. Deltagarna får även verktyg för att kunna sätta realistiska och meningsfulla mål tillsammans med medarbetare och att ge feedback med omtanke. Genom att förstå dramamodellen, för- och nackdelar med gruppsamtal, undvika vanliga fallgropar och vikten av uppföljning och dokumentation, kommer deltagarna att bli utrustade med färdigheter och kunskap för att göra sina medarbetarsamtal mer engagerande, produktiva och givande.

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Syfte med medarbetarsamtal
  • Förberedelser och planering
  • Individualisering
  • Genomförande
  • Målsättning
  • Feedback
  • Rollförståelse
  • Uppföljning och dokumentation
  • Dramamodellen

Delmoment

0. Introduktion till medarbetarsamtal

Utbildaren Malin Trossing presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

1. Chefsåret och syftet med våra medarbetarsamtalProva!

I detta delmoment går utbildaren igenom syftet med medarbetarsamtal. Utbildaren berättare också om chefsåret, som består av planering, måluppsättning, budgetering och kompetensutveckling.  

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

2. Dröm-medarbetarsamtalet

I detta delmoment går utbildaren igenom konceptet av det ideala medarbetarsamtalet.  Förberedelse, närvaro och konstruktiv feedback från chefen är viktiga delar. Samtalen är medarbetarens stund att tala och inte bara lyssna!

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

3. Förbereda samtalet

I detta delmoment går utbildaren igenom hur man på bästa sätt förbereder sig inför medarbetarsamtal, vilket innefattar att anpassa förberedelserna utifrån varje individs unika behov, samt att ta fram relevanta frågor och ämnen för diskussion.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

4. Praktiska saker inför samtalet

I detta delmoment går utbildaren igenom de praktiska aspekterna inför medarbetarsamtalet. Det är viktigt med noggranna förberedelser för att garantera närvaro, fokus och engagemang under mötet.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

5. Genomförandet

I detta delmoment går utbildaren igenom vikten av att ha en strukturerad plan när man genomför medarbetarsamtal. Utbildaren betonar vikten av att reflektera över föregående års medarbetarsamtal, att klargöra förväntningar, att sätta upp mål, och att ha en öppen diskussion om nuvarande och framtida utmaningar.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

6. Att sätta mål tillsammans

I detta delmoment går utbildaren igenom hur man kan sätta effektiva mål tillsammans med medarbetare under medarbetarsamtal, med fokus på att målen ska vara meningsfulla, realistiska och betydelsefulla för medarbetaren.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

7. Feedback med omtanke

I detta delmoment går utbildaren igenom vikten av att ge löpande feedback till medarbetare, hur man hanterar negativ feedback genom feedbacktrappan och vikten av att komma in med omtanke och förståelse, snarare än irritation och frustration, i feedbacksammanhang.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

8. Dramamodellen

I detta delmoment går utbildaren igenom "dramamodellen". Fokus ligger på att omvandla drama genom att se medarbetarna som självständiga, kompetenta individer och stödja dem snarare än att ingripa som en "hjälpare".

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

9. Att hålla samtalen i grupp

I detta delmoment går utbildaren igenom möjligheten och fördelarna med att hålla medarbetarsamtal i gruppform, snarare än traditionella enskilda möten, och betonar vikten av att välja den metod som bäst passar en specifik organisations behov.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

10. Vanliga fallgropar

I detta delmoment går utbildaren igenom några av de vanliga fallgropar som chefer kan stöta på när de leder medarbetarsamtal, inklusive riskerna med envägskommunikation, behovet av genuint intresse, vikten av att skapa distinktion mellan rollen som chef och rollen som kompis, samt nödvändigheten att undvika fokus på lön under dessa samtal.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

11. Uppföljning

I detta delmoment går utbildaren igenom vikten av uppföljning och dokumentation i medarbetarsamtalen, med specifikt fokus på att skriva ner överenskomna punkter för framtida referens och följa upp dessa åtaganden för att säkerställa kontinuitet och engagemang.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

12. Summering

Summering av utbildningen.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medarbetarsamtal för chefer och ledare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medarbetarsamtal för chefer och ledare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medarbetarsamtal för chefer och ledare 1102 1 2480 Lägg i varukorg

Kontakt