AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

LSS | Vård och omsorg | 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förstå vikten av alternativ kompletterande kommunikation genom en praktisk utbildning online. Lär dig verktygen du behöver för att förbättra din förmåga att kommunicera.

Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver kommunicera för att förstå varandra och själva göra oss förstådda. Den här utbildningen i AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation riktar sig till dig som arbetar med människor som har olika former av kommunikationssvårigheter. Utbildningen syftar till att du ska kunna underlätta för brukarna att förmedla budskap och känna sig tryggare i sin kommunikation. Du får värdefulla råd för att öka din förmåga att kartlägga brukarnas behov och önskemål. Genom tecken, kommunikationsredskap och andra hjälpmedel blir det lättare för brukarna att kommunicera med omgivningen.

Relevanta nyckelord: Kommunikationshjälpmedel, tal- och språkstörning, kroppsspråk, bildstöd, teckenstöd, ögonstyrning, teknik för AKK, kommunikationsträning

Uppdaterad/Granskad: 2022-09-20

Innehåll

  • Medvetenhet avseende kommunikationssvårigheter
  • Att förstå och kartlägga brukarens behov och önskemål
  • Begreppsförklaring AKK, TAKK och GAKK
  • Att använda kommunikationsredskap och hjälpmedel
  • Att underlätta för brukaren
  • Att bekräfta brukarens budskap

Delmoment

0. Introduktion till kursen AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Utbildare Dana Hagström presenterar kursens innehåll, upplägg och syfte.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

1. Vad är kommunikation?

I delmomentet går Dana igenom vad du som personal bör tänka på avseende kommunikation och kommunikationssvårigheter.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

2. Kartläggning

I delmomentet förklarar Dana hur du genomför en kartläggning.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

3. Begreppsförklaring av AKK, TAKK och GAKKProva!

I delmomentet förklarar Dana begreppen AKK, TAKK och GAKK.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

4. TAKK

I delmomentet fördjupar Dana innebörden av TAKK.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

5. GAKK

I delmomentet går Dana igenom olika kommunikationsredskap och hjälpmedel.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Dana Hagström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation 508 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt