Träning för personer med funktionsvariation

Träning för personer med funktionsvariation

LSS | Vård och omsorg | 43 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om träning och rörelse för personer med funktionsvariation och deras hälsofördelar. Kom igång med utbildning online för att lära dig mer om hur du som person med funktionsvariation kan bibehålla din hälsa och styrka genom anpassad träning.

Med utbildningen Träning för personer med funktionsvariation lyfts de goda fysiska och psykosociala aspekterna med motion och rörelse fram. Utbildningen berör behovet av träning utifrån individuell förmåga och en variationsrik kost, vikten av en motiverande inställning från omgivningen och exempel på hur träningen kan individanpassas och tillgängliggöras i vardagen.

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal, personliga assistenter och anhöriga till personer med funktionsvariationer och syftar till att sprida kunskap om träningens goda effekter och att inspirera till en ökad livskvalitet för individen.

Relevanta nyckelord: Träning, Funktionsvariation, Hälsa och träning, Anpassningar, Utmaningar, Motivation, Säkerhet, Träningstekniker

Publicerad: 2017-05-16

Innehåll

 • Initiativet till träning och rörelse för personer med funktionsvariationer
 • Begreppsförklaring av FAR
 • Det allmänna hälsoläget och ändrad livsföring
 • Vikten av en varierad och inspirerande kost
 • Habilitering
 • Att motverka ensamhet
 • Förbättrade träningsmöjligheter
 • Träning som hälsofrämjare och källa till glädje och gemenskap
 • Omgivningens inställning och betydelsen av motivation
 • Behov av rörelse och träning
 • Övningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Träning för personer med funktionsvariation

Utbildare Niclas Wennerlund presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

1. FAR

I delmomentet förklarar Niclas innebörden av FAR.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

2. Hälsa

I delmomentet tittar Niclas närmare på hälsoläget för personer med och utan funktionsvariationer och hur våra vanor generellt har ändrats över tid.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

3. Kost

I delmomentet tar Niclas upp vikten av en varierad kost.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

4. Habilitering

I delmomentet förklarar Niclas hur habilitering skiljer sig åt från rehabilitering.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

5. Ensamhet

I delmomentet tar Niclas upp åtgärder för att motverka ensamhet bland personer med funktionsvariationer.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

6. Träning

I delmomentet går Niclas igenom exempel på hur träningsmöjligheterna kan förbättras för personer med funktionsvariationer.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

7. Varför startade jag löpningen för personer med funktionsvariationer?

I delmomentet berättar Niclas om bakgrunden till att han startade sin verksamhet med löpning för personer med funktionsvariationer.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

8. MotivationProva!

I delmomentet går Niclas in på betydelsen av att bli motiverad av omgivningen.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

9. Hur mycket behöver vi röra oss?

I delmomentet delar Niclas med sig av studier och rekommendationer kring träning och rörelse.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

10. Övningar som alla kan göra

I delmomentet delar Niclas med sig av några enkla övningar.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

11. Vårt långsiktiga mål med löpningen

I det avslutande delmomentet berättar Niclas om det långsiktiga målet med löparträningen.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Träning för personer med funktionsvariation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Träning för personer med funktionsvariation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Träning för personer med funktionsvariation 533 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt