Lex Maria - Grundkurs

Lex Maria - Grundkurs

Vård och omsorg | 1 timme och 40 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på Lex Maria och dess regler och bestämmelser. Lär dig om skyddet för sjukvårdspersonal och patienter med vår onlinekurs i Lex Maria - Grundkurs.

Att bedriva en patientsäker vård är en självklar uppgift för vård och omsorg. Likväl går det inte alltid att undvika att vårdskador inträffar och det måste i vissa fall anmälas. Utbildningen ger dig en introduktion till patientsäkerhetsarbetet och fokuserar särskilt på det övergripande regelverket kring lex Maria-anmälningar och utredningen av vårdskador.

Under utbildningen får du en grundläggande kunskap utifrån lagens krav avseende vårdskador och hanteringen av lex Maria samt utredningen av det inträffade. Utbildningen tar upp såväl vårdgivarens som enskild hälso- och sjukvårdspersonals aspekter kopplat till regleringen om vårdskador.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den regionala, kommunala eller privata hälso- och sjukvården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med hälso- och sjukvård på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till lex Maria. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda, m.fl. som hanterar frågeställningar avseende lex Maria i sin verksamhet.

Relevanta nyckelord:Patientsäkerhet, Vårdskador, Avvikelser, Anmälningsskyldighet, Rapportering, Systematiskt kvalitetsarbete, Kvalitetsregister, Kunskapsstyrning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Vad innebär patientsäkerhet och varför är den viktig?
  • Vad är en vårdskada och en allvarlig vårdskada?
  • Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
  • Vårdgivarens anmälnings- och informationsskyldighet
  • Vårdgivarens utredning av vårdskador
  • Vilka lagregler gäller för Lex Maria?
  • Lex Maria-anmälan och dess innehåll
  • Handläggning av anmälan, dokumentation
  • IVO:s handläggning och beslut

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lex Maria - Grundkurs

Utbildare Linda Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

1. Definitioner

I delmomentet klargör Linda begrepp som används under kursen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

2. Patientsäkerhet och säker vårdProva!

I delmomentet tar Linda upp patientsäkerhet och säker vård.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

3. Vårdskada och allvarlig vårdskada

I delmomentet förklarar Linda innebörden av vårdskada och allvarlig vårdskada.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

4. Hälso- och sjukvårdspersonals rapporteringsskyldighet

I delmomentet går Linda igenom hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

5. Vårdgivarens utredningsskyldighet del 1

I delmomentet börjar Linda att gå igenom vårdgivarens utredningsskyldighet.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

6. Vårdgivarens utredningsskyldighet del 2

I delmomentet fortsätter Linda att gå igenom vårdgivarens utredningsskyldighet.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

7. Lex Maria-anmälan

I delmomentet förklarar Linda hur Lex Maria-anmälan går till.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

8. Lex Maria-anmälans innehåll

I delmomentet går Linda igenom vad en Lex Maria-anmälan ska innehålla.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

9. Handläggning av anmälan

I delmomentet förklarar Linda hur en Lex Maria-anmälan hanteras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

10. Vårdgivarens informationsskyldighet

I delmomentet förklarar Linda vad det innebär att vårdgivaren har informationsskyldighet.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

11. IVO:s roll

I delmomentet berör Linda IVO:s roll.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

12. Beslut och praxis

I delmomentet förklarar Linda vad det kan innebära med beslut från IVO eller praxis från domstol angående ett Lex Maria-ärende.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lex Maria - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lex Maria - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lex Maria - Grundkurs 973 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt