Fördelar med webben

Fördelar med webben

Fördelar med webben

Utbildningarna är enkla att använda och man kan genomföra dem i sin egen takt, pausa, anteckna, reflektera och repetera kursen så mycket man vill och behöver under 3 månader.

Testfrågor finns efter varje avsnitt. Efter avklarat kunskapstest med minst 80% rätta svar får man sitt personliga diplom.

Fördelar för dig som chef

  • Tar kortare tid och är mer kostnadseffektivt än traditionell utbildning.
  • Medarbetare i arbetslag kan göra samma utbildning men vid olika tillfällen.
  • Du kan följa upp medarbetarnas genomförande av utbildningen och påminna medarbetare som halkat efter.

Fördelar för dig som medarbetare

  • Utbildningen kan genomföras när och var det passar dig bäst.
  • Utbildningen kan pausas, repeteras och genomföras i egen takt.
  • Diplom efter genomförd utbildning.