Social dokumentation - Grundkurs

Social dokumentation - Grundkurs

Vård och omsorg | 52 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli bättre på Social Dokumentation med hjälp av vår grundkurs online. Du får en solid grund att stå på och kan börja använda teknikerna direkt. Börja din utbildning idag!

Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Genomförandeplan - Grundkurs och Sekretess inom LSS och SoL.

Relevanta nyckelord: Social dokumentation, Personcentrerad vård, Genomförandeplan, Dokumentationsskyldighet, Journalföring, Sekretess, Kvalitetssäkring, Dokumentationssystem

Publicerad: 2017-02-01

Innehåll

 • Genomförandeplan - fakta, mål och metoder, uppföljning
 • Att arbeta med SMART-modellen
 • Löpande anteckningar
 • Arbetsanteckningar och journalanteckningar
 • Skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation
 • Personakt
 • Dokumentation av barn
 • Dokumentation av samtycke
 • Dokumentation av behov
 • Etiska aspekter vid dokumentation
 • Viktiga händelser och avvikelser

Delmoment

0. Introduktion till kursen Social dokumentation - Grundkurs

Utbildare Simon Körösi presenterar kursens innehåll, upplägg, bakgrund och syfte.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

1. Genomförandeplan

I delmomentet förklarar Simon syftet med genomförandeplanen samt vad den ska innehålla. Under kursmaterial finner du frågor att ta ställning till.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

2. Genomförandeplan - Fakta

I delmomentet går Simon in ytterligare på genomförandeplanens innehåll. Under kursmaterial finner du facit till frågorna som du fick ta ställning till tidigare.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

3. Genomförandeplan - Mål och metod

I delmomentet går Simon igenom metoder för att uppnå målen. Under kursmaterial finner du facit till frågorna som du fick ta ställning till tidigare.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

4. Genomförandeplan - UppföljningProva!

I delmomentet går Simon igenom vad som gäller vid uppföljning.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

5. Löpande anteckningar del 1

I delmomentet förklarar Simon skillnaden mellan journalanteckningar och arbetsanteckningar samt vad det är som ska antecknas.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

6. Löpande anteckningar del 2

I delmomentet förklarar Simon skillnaderna mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

7. Lagen - Personakten

I delmomentet förklarar Simon vilken information som ska ingå i personakten.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

8. Lagen - Dokumentation av barn

I delmomentet förklarar Simon vad som gäller vid dokumentation av barn.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

9. Lagen - Dokumentera samtycke

I delmomentet tar Simon upp dokumentation av samtycke.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

10. Lagen - Dokumentera behov

I delmomentet visar Simon hur du dokumenterar behov.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

11. Etiska aspekter vid dokumentation

I delmomentet tar Simon upp de etiska aspekterna vid dokumentation.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

12. Övningar

I delmomentet tar Simon upp övningar som du kan genomföra själv.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Social dokumentation - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Social dokumentation - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Social dokumentation - Grundkurs 511 1 1395 Lägg i varukorg

Kontakt