Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Anhörigperspektivet inom personlig assistans

LSS | Vård och omsorg | 49 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2023-03-31. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

I den här utbildningen får du ta del av anhörigperspektivet inom personlig assistans, vad det innebär i praktiken att vårda sina anhöriga. Utbildningen går igenom hur vi får bemötande, förhållningssätt, beslutsfattande, regler och rutiner att fungera och hur vi skapar delaktighet och god kommunikation mellan chefsansvarig, personliga assistenter och brukare. Utbildningen berör även genusperspektiv och jämställdhet i form av bemötande och förväntningar från samhället.

Publicerad: 2016-12-01

Innehåll

  • Anhörigperspektiv inom personlig assistans
  • Vad innebär personlig assistans?
  • Exempel på välfungerande personlig assistans
  • Genusperspektiv och jämställdhet - bemötande och förväntningar från samhället
  • Att våga förändra
  • Framtiden

Delmoment

1. En anhörigs perspektiv inom personlig assistans

I det inledande delmomentet berättar utbildare Niclas Wennerlund om sina erfarenheter och perspektiv som anhörig till en flicka med funktionsnedsättning.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

2. Vad är personlig assistans?

I delmomentet förklarar Niclas vad personlig assistans innebär och tar upp personkretsarna som avgör vilken assistans man kan få.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

3. Vad är bra assistans?

I delmomentet ger Niclas sin syn på bra personlig assistans och går igenom förhållningssätt, rutiner, regler och kommunikation.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

4. Genusperspektivet

I delmomentet tar Niclas upp sina erfarenheter angående jämställdhet och genusperspektiv.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

5. Förändra och våga!Prova!

I delmomentet uppmanar Niclas till att våga förändra.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

6. Framtiden

I det avslutande delmomentet delar Niclas med sig av tips inför framtiden.

Utbildare: Niclas Wennerlund
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Anhörigperspektivet inom personlig assistans och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Anhörigperspektivet inom personlig assistans måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Anhörigperspektivet inom personlig assistans 480 1 1395 Lägg i varukorg

Kontakt